Dưới đây là bảng giá chung dịch vụ đặt mua hàng của TRANGMALL đưa ra cho quý khách hàng. Kính mời quý khách tham khảo. 


Chi phí

Các loại chi phí

Mô tả

Loại chi phí

Giá sản phẩm

Giá sản phẩm trên web

Là giá của sản phẩm do shop quy định trên website bán hàng

Cố định

Phí dịch vụ

Dịch vụ đặt hàng

Phí order hàng, liên hệ với shop Trung Quốc, chuyển khoản cho shop của TRANGMALL

Cố định

Dịch vụ kiểm, đóng hàng

Đây là loại dịch vụ đi kèm do khách hàng lựa chọn

Tùy chọn

Phí vận chuyển

Ship hàng nội địa Hàn Quốc (Trung Quốc)

Là phí ship hàng do shop Trung Quốc quy định, có thể miễn phí hoặc tính phí

Cố định

Vận chuyển quốc tế Hàn - Việt (Trung- Việt)

Phí vận chuyển theo bảng giá của TRANGMALL đưa ra cho khách hàng

Cố định

Ship hàng nội địa Việt Nam

Phí vận chuyển hàng từ kho TRANGMALL đến địa chỉ khách hàng, tùy thuộc do khách hàng lựa chọn.

Tùy chọn=>> Chi tiết bảng giá dich vụ của Trangmall mời quý khách tham khảo ở mục 1
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?